top of page

Parterapi

Mange par møder faser i deres parforhold hvor lange snakke, konflikter og skænderier bliver en lidt for stor del af hverdagen. I så fald kunne det være tiltrængt at få en tredje part ind over. Hvad end I er i dyb krise, eller blot overveje forbyggende parterapi, så står jeg klar til at hjælpe jer. Jeg er som parterapeut, meget optaget af at sørge for at begge parter føler sig trygge, lyttet til og respekteret. Ofte vil især én i parret have en vis modstand mod at påbegynde terapien. Tanker alt fra økonomien i det, til hvad skal det dog nytte, til at det bliver for personligt mm. vil være helt naturlige overvejelser. Jeg gør derfor en dyd ud af at vi sammen får luftet alle disse bekymringer, og gjort plads til dem. 

 • Vi vil få kortlagt lige netop jeres specifikke udfordringer.

 • Vi vil skabe en særlig måde at kommunikere på, som gør at I begge kommer til orde.

 • Vi vil arbejde udfra en vision om jeres håb og intetioner for jeres parforhold.

 • Vi vil løbende evaluere jeres forløb.

 • I vil få lidt hjemmearbejde for, som gør at vi bygger bro mellem terapien og dagligdagen. 

 • I vil opleve mærkbare forandringer, således at afklaring og lethed kan finde vej til jeres liv. 

Om man har brug for 5 sessioner eller 20 afhænger fuldkommen af den enkelte situation. At parterapi er bedre at starte på "for tidligt" end for sent, kan der ikke være megen tvivl om. Mange par venter desværre for lang tid. At give hinanden den gave at gå i terapi hvor I kan lytte, være nærværende og få udredt eventuelle misforståelser, sat et fælles værdigrundlag, få navngivet problemer mm kommer tifold tilbage, mange år frem.

Er du/ I i tvivl om hvorvidt I skal starte i parterapi, så overvej evt. følgende udsagn:

 • Har vi det overordnet set godt, føler os forbundne og er trygge ved hinanden?

 • Kører vi i ring, med de samme diskussioner og skænderier? 

 • Er vi blevet langt mere platoniske partnere end kærester og elskere?

 • Er der alt for lidt plads til intimitet? - Fx dybe snakke, seksuelt samvær, kvalitetstid og berøringer.

 • Er vi kørt sur i at tage de store snakke, konfrontationer mm, så stilhed og distance fylder mellem os?

 • Er vi fristede af at være sammen med andre, uden at have en aftale derom?

 • Har vi fortsat et håb om at kunne reparere vores relation?

 • Overvejer en af os fra tid til anden at stoppe relationen?

Sessionerne vil være af 90 min. varighed.

Klippekortsordning tilbydes for yderligere rabat.

bottom of page