top of page

Familieterapi

Som narrativ psykoterapeut uddannet fra DISPUK, er jeg ligeledes kompetent til at varetage familieterapi. 

Familieterapi kan være relevant i mange forskellige familier.

Den helt nære familie er for mange et utroligt vigtigt bagland at have.

Fungerer dette ikke optimalt over længere tid, og fastlåses man i uheldige mønstrer, kan det være hjælpsomt at få en udefrakommende professionel til at mediere en sådan relation.

Det kan være i småbørnsfamilier hvor familiedynamikken vanskeliggøre et harmonisk samliv. Det kan være familien med teenage børn, hvor forældrene måske er bekymrede for den unges trivsel og udvikling. Og det kan også være forholdet mellem voksne børn og forældre, hvor noget i kommunikationen måske er gået i hårdknude og dermed står i vejen for den ønskede relation. 

bottom of page