top of page

Hvad er narrativ terapi

Hvad er narrativ terapi

" Personen er ikke problemet, problemet er problemet."

Jeg arbejder  ud fra den narrative metode, men skræddersyer naturligvis hvert forløb efter den enkelte persons behov. Narrativ psykologi er en gren af psykologien som er forholdsvis ny og som beskæftiger sig med menneskers narrativer – eller fortællinger. Vi har nemlig alle sammen forskellige fortællinger, der definerer os. Om vores barndom, familieforhold, oplevelser, successer eller nederlag. Vi kender vores fortællinger rigtig godt. Vi har måske endda gentaget dem mange gange og kan dem på rygraden.

I den narrative terapi er man interesseret i at kortlægge disse fortællinger. Men man stopper ikke dér. Man vil i samarbejde forsøge, om man kan finde alternative fortællinger. Findes der mon sprækker i fortællingen, som kunne fortælle en anden historie om dig?

Hvorfor vælge narrativ terapi?

Narrativ terapi minder på mange måder om andre psykoterapeutiske tilgange. Via terapien forsøger vi at løsne op for og komme et sted hen, hvor du får det betydeligt bedre med dine livsvilkår, end da du startede i terapien. 

  • Med narrativ terapi vil du opleve, at vi taler om det tunge og problemmættede på en anden og mere let måde, end man gør i mere traditionel terapi.

  • Du vil selv være eksperten i dit liv, og narrativ terapi serverer ikke lette og flygtige løsninger - men derimod permanente og gennemarbejdede anskuelser.

  • Du vil være i konstant forbindelse med dine værdier og få en større kontakt til dit værdigrundlag.

  • Du vil blive i stand til at se dine udfordringer i et større perspektiv og derved blive mere handlekraftig.

  • Du vil få blik for positioneringernes indflydelse, og dermed lettere kunne navigere ifht disse fremadrettet.

  • Du vil kunne se din situation i et andet lys, hvor vi aktivt forholder os til samfundsstrukturer og disses påvirkning.

  • Du vil opleve den gavnlige effekt af eksternalisering, dvs. ikke at se alt som noget der kommer inde fra dig, men som noget der skabes i relation til andre mennesker og diskurser.

Samfund og kultur spiller også en rolle

Den narrative psykologi forholder sig aktivt til samfundsstrukturer som en medspiller i forhold til, hvordan vi mennesker ser os selv.

Når man eksempelvis som ledig har forhøjet risiko for at udvikle stress, hvordan spiller det så sammen med dét pres, man føler fra samfundet om at genfinde et job?

Eller når man i disse tider ser, at mange unge studerende døjer med stress og psykiske belastninger, hvordan er det så mere end et udtryk for den enkeltes problem? Hvordan har eksempelvis karakterræs betydning for det enorme pres, som de unge ofte lider under?

Der findes et utal af eksempler på, at dét som ofte opleves som den enkeltes problem (og dermed skyld), kan sættes i relation til de store fortællinger, vi har i vores samfund.

Selvom den narrative gren af psykologien, er forholdvis ny, har den vundet stort indpas, er meget anerkendt og er en afart af psykologien som mange efterhånden kender til. Man kan muligvis have stødt på den på sin arbejdsplads eller på et kursus.

Lavpraktisk betyder den narrative tilgang, at jeg benytter en tavle, som jeg skriver en del af dine ord op på. Tavlen er et værktøj, der giver os overblik og skaber en naturlig pause fra det ellers ofte intense terapirum.

bottom of page